go to theme option > integration > add code to head and add this code

Všetko o firemnej identite

Pomôcky a tutoriály.

Všetko o firemnej identite

Všetko, čo potrebujete vedieť o firemnej identiteČo je to „firemná identita.“ Zakladáte novú firmu alebo živnosť a chystáte sa podnikať.  Pripravte sa na divokú cestu, ktorá bude ako plavba na mori. Raz je more pokojné a plavbu si vychutnávate, no inokedy je more...

preèítajte si viac