Správne zapísanie farieb v logo manuále

Správne zapísanie farieb v logo manuále

Za vami je tvorba loga. Ale potrebujete k nemu aj logo manuál. Jednou z častí logo manuálu je zápis farieb. Kódy farieb, ktoré sú použité v logu. Ak ste v logu použili 3 farby, tak musíte spraviť zápis kódov ku každej farbe.

Ako správne zapísať kódy farieb?

Súvisiace články
  1. Vezmi HEX kód svojej farby, napr.: #cc1b1b a vložte ho search field na tomto webe (bez #): https://www.colorhexa.com/
  2. Program Vám vyhodí všetky kódy k Vami zvolenej farby

Zápis spravte takto:

Takto zapísané kódy farieb budú Vaším klientom postačovať pri používaní loga na internete a pri tlačových aplikáciach.

Bright Mint

  • Hex hodnota: #9afcd4
  • RGB hodnota: 60, 99, 83
  • CMYK hodnota: 39, 0, 16, 1
  • HSL hodnota: 155.5°, 94.2, 79.6
  • HSV hodnota: 155.5°, 38.9, 98.8